درباره ما


هدف این مجموعه ، ارائه محصولاتی است که نه تنها ارزش غذایی بالایی از لحاظ سلامت داشته باشند ، بلکه هیچ ضرری برای بدن نداشته باشد.

کیفیت مواد غذایی 2 بعد دارد: بعد فیزیکی، بعد شیمیایی

بعد فیزیکی کیفیت اشاره به ویژگیهای ظاهری و ذاتی محصول دارد. ویژگی هایی مانند اندازه، رنگ، شکل،اونس (oz)، سالم بودن ظاهر، بو، طعم و...

بعد شیمیایی کیفیت اشاره به ترکیبات شیمیایی دارد که از محیط  بیرونی به درون محصول راه پیدا میکند مثل مواد شیمیایی مضری که از طریق کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات به مواد غذایی منتقل میشود. طبق استانداردهای صادراتی میزان این مواد نباید از یک حدی بیشتر باشد. لذا در بعد کیفیت شیمیایی  با میزان استاندارد وجود مواد شیمیایی مواجه هستیم .

نقطه آرمانی مجموعه ما طی کردن 3 گام است:

گام اول: ارائه محصولاتی است که ارزش غذایی بالایی داشته و از لحاظ کیفیت فیزیکی در حد بالا باشند.

گام دوم: ارائه محصولاتی که علاوه برداشتن کیفیت فیزیکی بالا ، کیفیت شیمیایی بالایی داشته باشند، بدین صورت که محصولات ما در آزمایشگاههای "سازمان استاندارد ملی ایران "تحت تستهای استانداردهای صادراتی قرار میگیرند ، ودر صورت دارا بودن استانداردهای صادراتی به فروش میرسند.

گام سوم: ما از محصولات دارای استانداردهای صادراتی گام را فراتر نهاده و به سمت ارائه محصولات ارگانیک میرویم؛ محصولاتی که در تولید آنها نه کود شیمیایی استفاده شده و نه سم.


مزیت های مجموعه ما:

  • محصولات با کیفیت فیزیکی بالا(گام اول)
  • تضمین قیمت (ضمانت اینکه قیمت اجناس کمتر یا همردیف قیمتهای بازار تهران است)
  • تحویل محصول در محل مشتری
  • آگاه سازی مشتری
  • بهترین پشتیبانی مشتریان